farsi English English

 

رزین با نشر استایرن کم

یکی از مسائلی که در فرایند ساخت قطعات کامپوزیتی داری اهمیت می باشد نشر استایرن مونومر است که از نظر زیست محیطی بسیار حایز اهمیت است. تولید رزین با این خواص جز برنامه های شرکت های بزرگ رزین سازی دنیا است ، شرکت فراپل نیز بر اساس فرایند تولید دانش محور خود محصولاتی در این زمینه تولید و عرضه نموده است.