رزین های مقاوم در برابر شعله

پلی استر های درحالت عادی مقاوم در برابر شعله و آتش نمی باشند و این به عنوان یک ضعف در صنعت کامپوزیت وجود داشت. این مشکل به دو روش اضافه نمودن مواد و تغییر فرمولاسیون و ساختار رزین رفع گردید. ماده ی افزودنی که به رزین اضافه شد ATH آلومینیم تری هیدرواکسید بود که به صورت پودر می باشد و در درصدهای بالا به رزین اضافه می شود. مقدار زیاد ATH و مواد افزودنی دیگر باعث افزایش شدید ویکوزیسته و خواص می شود و درنتیجه کار با آن مطلوب نمی باشد. روش دوم تغییر در ماهیت رزین می باشد. شرکت فراپل در این راستا با تحقیقات هدفمند رزین های تولید نمود که مقاومت در برابر شعله و آتش را دارند. این نوع رزین ها بر اساس استاندارد UL94 و استانداردهای ASTM مورد ازریابی قرار گرفتند. با توجه به این که مشابه داخلی برای این رزین ها وجود ندارد، نتایج با نمونه های وارداتی مقایسه شد و بسیار رضایت بخش می باشد. از این نوع رزین ها در هر دو شاخه پلی استر غیر اشباع و هم در شاخه اپوکسی وینیل استرها ساخته و به بازار ارسال گردیده است.